Mô phỏng hiện tượng nổ đom đóm mắt

Hiện tượng nổ đom đóm mắt hay thấy những đốm đen lướt qua trước mắt hết lần này đến lần khác nói chung vô hại nhưng cũng có thể nguy hiểm nếu bị bệnh tách rời thủy tinh thể.

Khoa học Thứ năm, 21/1/2016, 22:27 (GMT+7)

Loading