Rắn hổ mang hai đầu

Một vườn thú thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, đã nhận nuôi một con rắn hổ mang hai đầu, được phát hiện trong trang trại nuôi rắn.

Khoa học Thứ tư, 12/8/2015, 17:21 (GMT+7)