Rùa đuổi người vì bị cản trở giao phối

Nhà thám hiểm Paul Rose tiến lại gần đôi rùa đang chuẩn bị giao phối và bị con đực đuổi theo với vẻ giận giữ.

Khoa học Thứ ba, 24/3/2015, 17:48 (GMT+7)