Sư tử trắng hiếm chào đời ở Brazil

Vườn thú ở công viên Beto Carrero World có thêm thành viên mới là Clara, sử tử trắng đầu tiên chào đời trong môi trường nuôi nhốt ở Brazil.

Khoa học Thứ ba, 17/3/2015, 17:47 (GMT+7)