Tại sao không nên ngoáy tai bằng tăm bông

Sử dụng tăm bông để ngoáy tai có thể đẩy ráy tai vào sâu bên trong, làm ảnh hưởng đến màng nhĩ và khả năng nghe.

Khoa học Thứ sáu, 17/6/2016, 13:38 (GMT+7)