Thu sét trong hộp thuỷ tinh

Trong quá trình tạo ra hình Lichtenberg, dòng điện đánh vào một loại vật liệu và bị giữ lại.

Khoa học Thứ ba, 19/5/2015, 13:32 (GMT+7)