Trữ điện trong bóng khí sâu 55 mét dưới nước

Hệ thống bóng nén dưới đáy biển lưu trữ năng lượng tái tạo, cung cấp điện cho giờ cao điểm hoặc vào buổi tối, giảm thiểu nhu cầu sử dụng năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm môi trường.

Khoa học Thứ hai, 30/11/2015, 17:52 (GMT+7)