Trung Quốc phóng vệ tinh giải mã vật chất tối

Vệ tinh Ngộ Không được phóng đi từ trung tâm Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi, Nội Mông Cổ hôm qua là vệ tinh đầu tiên trong 4 vệ tinh nằm trong dự án Thám hiểm Vật chất tối (DAMPE).

Khoa học Thứ sáu, 18/12/2015, 14:20 (GMT+7)