'Trứng từ địa ngục' xuất hiện khi đổ dung nham lên băng

Các nhà khoa học thực hiện thí nghiệm đổ dung nham nóng chảy lên bề mặt băng lạnh và nhận được kết quả kinh ngạc.

Khoa học Thứ hai, 30/3/2015, 18:52 (GMT+7)