Xoáy nước tuyệt đẹp do ấu trùng sao biển tạo ra khi kiếm ăn

Ấu trùng sao biển nhỏ hơn một millimet sử dụng các mao để tạo xoáy nước, hấp thụ thức ăn.

Khoa học Thứ bảy, 24/12/2016, 16:00 (GMT+7)