VnExpress
Background Video

Nghĩa địa chiến đấu cơ lớn nhất thế giới từ ảnh Google Earth

Nằm ở Tucson, Arizona với diện tích hơn 10,5 km2, tương đương 1.430 sân bóng đá, Boneyard tập trung hơn 4.200 chiếc máy bay không còn hoạt động của quân đội Mỹ từ Thế chiến II.
Khoa học  16:00 - 31/3/2016
 
 
 Tags

máy bay

chiến đấu cơ

Thế chiến II

không quân Mỹ

máy bay không người lái

căn cứ không quân

 
vnexpress