Khung cảnh bão cát như ngày tận thế ở Iraq

Hạn hán kéo dài do biến đổi khí hậu đang khiến bão cát xuất hiện nhiều hơn với cường độ dữ dội hơn ở khu vực Trung Đông.

Khoa học Thứ hai, 16/5/2022, 20:00 (GMT+7)