Làm hoa quả 3D từ giấy thủ công

Sau khi in mẫu hoa quả trên mạng, bạn cắt ra, tô màu và giúp bé bôi keo dán để làm loại quả yêu thích.

Giáo dục Chủ nhật, 18/4/2021, 04:00 (GMT+7)