Loài hàu tạo ngọc trị giá hơn 1,5 triệu USD

Hàu môi bạc sống tại vùng biển hoang sơ phía tây bắc Australia tạo ra những viên ngọc lớn và giá trị nhất trong các loài nhuyễn thể có vỏ.

Khoa học Thứ bảy, 19/11/2022, 20:00 (GMT+7)