Loài kiến nhồi nhét đồng loại thành hũ mật sống

Để dự trữ thức ăn, khoảng 1/5 số kiến mật trong đàn được chọn để trở thành những hũ mật căng phồng treo trên trần hang.

Khoa học Chủ nhật, 27/11/2022, 20:00 (GMT+7)