Loài kiến tự sát để bảo vệ đồng loại

Khi bị đe dọa, kiến Colobopsis explodens tự siết cơ thể đến mức làm bụng phát nổ, bắn ra chất nhầy cản bước kẻ thù để bảo vệ bầy đàn.

Khoa học Thứ ba, 9/8/2022, 21:00 (GMT+7)