VnExpress
Background Video

9 cách sử dụng phím tắt trong Excel ít người biết

Bạn có biết cách thêm ngày, giờ chính xác vào một ô hay cách sử dụng phím tắt để hiển thị công thức trong bảng tính Excel? 
Giáo dục  08:00 - 18/3/2017
 
 
 Tags

sử dụng phím tắt

sử dụng phím tắt trong Excel

sử dụng Excel

mẹo dùng bảng tính Excel

mẹo trong tin học

Tags: mẹo trong tin học

 
vnexpress