Nadal tiếp tục giành thêm break

Những pha đánh hỏng trên lưới kiến Fedex mất break thứ ba.

Thể thao Thứ sáu, 24/1/2014, 18:09 (GMT+7)