Những thói quen xấu của người Việt khi lái xe

Sử dụng điện thoại, ăn uống, mải xem video trên màn hình giải trí là những thói quen gây xao nhãng khi cầm lái, có thể dẫn tới tai nạn.

Xe Chủ nhật, 5/7/2020, 00:02 (GMT+7)