VnExpress
Background Video

Bà mẹ Mỹ trả 200 USD mua lại con bị rao bán làm nô lệ tình dục

Một bà mẹ Mỹ mua lại con gái mất tích 9 tháng với giá 200 USD khi phát hiện cô bị rao bán làm nô lệ tình dục trên web.
Thế giới  19:18 - 6/10
 
 
 Tags

buôn bán người

nô lệ tình dục

buôn bán trẻ em Mỹ

bà mẹ Mỹ

 
vnexpress