Nơi bưu tá đi bộ 46 km một ngày để đưa thư

Ấn ĐộLàng Hikkim có bưu điện ở độ cao 4.440 m - điểm kết nối duy nhất với thế giới. Mỗi ngày bưu tá đi tới 46 km để đưa thư.

Du lịch Thứ sáu, 7/5/2021, 20:03 (GMT+7)