Bài học an toàn giao thông và ví dụ thực tế

Người cha vừa lái xe vừa giảng giải cho cô con gái về sự khủng khiếp của tai nạn, về việc cần làm nếu gặp phải cùng những khả năng liên quan. Bài học chưa kết thúc thì một tai nạn đột ngột xảy ra ngay phần đường phía trước.

Xe Thứ tư, 15/5/2013, 04:06 (GMT+7)