Bảo vệ hướng dẫn tận tình cho chiếc xe không người điều khiển

Quên kéo phanh tay, chiếc xe từ từ trôi ngược ra đường mà bảo vệ cứ ngỡ trong xe có người điểu khiển.

Xe Thứ sáu, 11/3/2016, 16:12 (GMT+7)