Bất thần rẽ phải, đốn ngã môtô

Sau một loạt cú nảy tưng trên mặt đường không bằng phẳng, chiếc hatchback bất ngờ quẹo lái sang phải ngay trước mũi xe tải và đốn gọn xe môtô chạy ở làn trong.

Xe Thứ hai, 17/6/2013, 05:03 (GMT+7)