Cái giá phải trả cho sự vội vàng_

Sự vội vàng của cô gái trong khi lái xe bị trả giá bằng sinh mạng của một đứa trẻ.

Xe Thứ ba, 27/12/2011, 04:58 (GMT+7)