Chạy xe khi chưa rút vòi bơm xăng

Người đẹp nổ máy chiếc BMW serie 5 và đạp ga trong khi vòi bơm vẫn cắm ở bình xăng.

Xe Thứ tư, 28/12/2011, 11:06 (GMT+7)