Chim bồ câu đi bộ qua đường

Có lẽ bị thương nên chú chim bồ câu mới chọn cách di chuyển kiểu tự sát thế này.

Xe Thứ sáu, 21/10/2011, 03:49 (GMT+7)