Chó Miska nói "I Love You"

Con chó 9 tuổi tên Mishka thuộc giống Husky thể hiện nói tiếng người từ "I Love You".

Xe Thứ tư, 7/12/2011, 04:11 (GMT+7)