Clip hướng dẫn làm Pagani Zonda bằng giấy

Tác giả của siêu xe bằng giấy hướng dẫn chi tiết cách làm.

Xe Thứ sáu, 1/2/2013, 11:14 (GMT+7)