Công nông vào cua đánh rơi cả chục người

Tránh xe tải ở khúc cua, chiếc công nông tại Thái Lan đánh rơi hàng loạt người xuống đất.

Xe Thứ tư, 20/4/2016, 15:29 (GMT+7)