Container nghiền nát scooter và may mắn thần kỳ

Chiếc container bẻ ngoặt lái sang trái để tránh người phụ nữ chạy scooter cắt ngang đường. May mắn khó tin khi chiếc xe máy bị nghiền nát trong khi chủ xe bình an vô sự.

Xe Thứ năm, 6/6/2013, 03:28 (GMT+7)