Để học lái xe phải thực sự hiểu luật

Không hiểu luật hoặc áp dụng máy móc có thể gây lên nhiều tai nạn đáng tiếc.

Xe Thứ hai, 21/1/2013, 05:13 (GMT+7)