Độc đáo xe Cào cào điện tự chế tại Hà Nội

Ba tháng cho ra lò ba sản phẩm độ thuộc diện lạ ở Việt Nam, chủ nhân chiếc xe này muốn chứng minh người Việt Nam mình có thể tạo ra những chiếc xe giống như ở nước ngoài.

Xe Thứ sáu, 26/10/2012, 09:48 (GMT+7)