Gặp nạn khi không chịu nhường đường

Không vượt đèn đỏ, nhưng người đi môtô không đội mũ bảo hiểm rẽ trái và không chịu nhường đường cho ôtô chạy thẳng.

Xe Thứ năm, 9/5/2013, 10:25 (GMT+7)