Gây tai nạn khi "không còn gì để mất"

Ba-đờ-sốc rời ra và kéo lê dưới đất, nắp ca-pô móp hẳn lại, tài xế dường như "không còn gì để mất" nên chẳng ngại ngần đâm thẳng vào xe khác.

Xe Thứ hai, 3/6/2013, 02:04 (GMT+7)