Giải pháp khi xe bị chặn đầu chặn đuôi

Xe trước và xe sau đỗ quá sát, không thể lùi hay tiến ra được, lái xe quyết định nhấc bổng đuôi xe của mình và thoát ra ngoài.

Xe Thứ hai, 7/3/2016, 09:25 (GMT+7)