Hai nữ tài xế tranh chỗ đỗ

Chui vào khoảng đỗ hẹp, xe màu trắng định lùi vào chỗ đỗ rộng hơn phía sau, nhưng nữ chủ nhân của xe màu nâu lập tức chặn đứng ý định này.

Xe Thứ ba, 14/5/2013, 11:15 (GMT+7)