Hai tên trộm xăng tại Hà Lan

Không biết bị camera ghi hình, tên trộm bơm xăng đầy bình rồi vội vàng chạy đi không cả đóng nắp bình xăng.

Xe Thứ ba, 22/3/2016, 11:25 (GMT+7)