Honda CBR600F3 "đứt gánh giữa đường"

Lái xe đã không giữ được thăng bằng khi thực hiện cú bốc đầu với chiếc sportbike. Người ngã lăn xuống đường, còn xe cũng chịu tổn thất không nhỏ.

Xe Thứ tư, 19/6/2013, 03:19 (GMT+7)