Đi đêm lắm có ngày sẽ gặp ma

Để dọa tài xế, chàng thanh niên chạy trước đầu xe. Và điều gì phải đến đã đến.

Xe Thứ năm, 22/12/2011, 10:27 (GMT+7)