In 3D mô hình xe đua F1 siêu nhỏ

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường Đại học công nghệ tại Vienna, Austria đã tạo ra máy in 3D chính xác có thể in 3D mô hình xe đua F1 kích thước na-nô-mét trong thời gian ngắn.

Xe Thứ năm, 15/3/2012, 05:13 (GMT+7)