iPad ghim giữa ba-đờ-sốc

Máy tính bảng biết "bay" và gây thiệt hại cho xe có lẽ là trường hợp mới đối với các hãng bảo hiểm và với cả một phụ nữ ở bang Georgia (Mỹ).

Xe Thứ sáu, 12/4/2013, 09:53 (GMT+7)