Kết cục của fan "Fast and Furious 6"

Chiếc xe có camera hành trình phóng bạt mạng trên đường nội thị. Kim chỉ tốc độ 170 rồi 180 km/h. Xe lao vào đường hầm mà không hề giảm tốc.

Xe Thứ ba, 28/5/2013, 09:45 (GMT+7)