Khả năng 'lội' tuyết của Hummer

Xe Thứ năm, 11/2/2010, 07:18 (GMT+7)