Khi "hai con dê qua cầu"

Giống như 2 chú dê qua cầu, cả 2 xe đều muốn giành phần lùi trước để rồi cuối cùng lại phải cùng trở về vị trí cũ sau khi va chạm xảy ra.

Xe Thứ hai, 1/4/2013, 09:35 (GMT+7)