Khi vòi rửa xe 'nổi loạn'

Xe Thứ bảy, 29/11/2008, 09:53 (GMT+7)