Khó như chở người say

Xe liệng, người nghiêng, đâm liền xuống hố.

Xe Thứ sáu, 14/12/2012, 01:40 (GMT+7)