Không biết lượng sức mình

Rất nhiều tai nạn xảy ra do ai đó không xác định được giới hạn và khả năng của bản thân.

Xe Thứ năm, 20/6/2013, 02:41 (GMT+7)