Kiểu ăn vạ trên đường

Nam thanh niên cố tình ngã trước xe nhưng không toại nguyện mà còn bị một trận đòn đau.

Xe Thứ hai, 7/5/2012, 11:30 (GMT+7)