Lambretta trên đường Hà Nội

Xe Thứ năm, 21/7/2011, 11:02 (GMT+7)